23-06-2018: EEN NIMROD 2018


EEN NIMROD is een netwerk van buitenmensen die hun passie voor de jacht delen en geïnspireerd willen zijn door het Christelijk geloof. Met dit netwerk willen we onderlinge kennis en ervaring delen om concrete invulling te geven aan het begrip rentmeesterschap.

Programma & aanmelding
EEN NIMROD 2018
zaterdag 23 Juni 2018
Locatie: Griendweg 1, 3612AS, Tienhoven

Inloop vanaf 12.30u c.a. 13.00 rondleiding over melkveebedrijf
Boer&Jager Willem van der Linden vertelt over zijn melkveebedrijf en het weidevogelbeheer dat hij toepast en de samenwerking met SBB

ca. 13.15 BBQ
De BBQ heeft een informeel karakter waardoor er ruimschoots tijd is om te netwerken

ca. 14.30 u Gastspreker Dr.ir. P. (Peter) Jansen van de CHE
thema: 'Communicatie over natuur'
Jansen heeft onderzoek naar dit onderwerp gedaan en vertelt er over.

ca 16.15 u nazit /borrel (einde c.a. 17u)

MELD JE NU AL AAN
eennimrod@gmail.com

Om de kosten te dekken vragen we een bijdrage van €12,50

Het biologische melkveebedrijf van Willem van der Linden ligt in de Bethunepolder te Tienhoven. Willem is boer, jager en weidevogelbeschermer. De Bethunepolder ligt tussen Tienhoven en Maarssen, tegen de Loosdrechtseplassen aan en staat bekend om de enorme hoeveelheid kwelwater. Nergens ter wereld welt zoveel water omhoog als in de Bethunepolder, dit kwelwater is van hoge kwaliteit en geeft daarom veel bijzondere natuurwaarden. Mede om deze hoge natuurwaarden zijn we in 2009 omgeschakeld naar biologisch en boeren we volledig op natuurgrond. Dit houd in dat we volop rekening houden met de natuur in onze bedrijfsvoering, daarom is er op ons bedrijf ook ruimte voor riet en schraal grasland, waar kwetsbare vogels en planten zich kunnen ontwikkelen.

EEN NIMROD

Terug naar agenda