WBE Flevoland

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

De WBE is in 2016 in het leven geroepen (art. 3.14 van de Wet Natuurbescherming) om de faunabeheerplannen vastgesteld door de Faunabeheereenheid (FBE) uit te voeren en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten diensten van grondgebruikers of terreinbeheerders.

De WBE Flevoland is qua oppervlakte de grootste WBE van Nederland. Ook qua aantal leden, jachthouders met een jachtakte en begunstigers, behoort de WBE Flevoland met ruim 600 leden tot grotere WBE's. De Wet schrijft voor dat de minimale oppervlakte van een WBE 5.000 ha dient te zijn. Flevoland, Noordoostpolder en Zuidelijke Flevoland, is maar liefst ~ 250.000 ha groot. Een enorme oppervlakte, een aanzienlijk stuk natuur, die de nodige aandacht vraagt.

Dieren, zo schitterend als ze zijn, doen ook dingen die de mens niet leuk vindt. Ze veroorzaken soms aanzienlijke schade voor de boeren in de polders. Heeft een boer net zijn maïs gezaaid dan kan het zomaar zijn dat een paar honderd ganzen er voor zorgen dat hij een dag later opnieuw zijn land kan inzaaien. Alles is dan opgegeten. Om dit te voorkomen worden jagers ingeschakeld. Het grote wild, reeën, herten en damherten zijn niet zo aardig voor natuurlijke bosontwikkeling. En verder hebben ze de onhebbelijke gewoonte om zonder te waarschuwen een straat over te steken. Een botsing met een ree of een damhert is niet leuk voor de automobilist en al helemaal niet voor het dier. Die moet het bijna altijd met de dood bekopen.

Jagers maken zich sterk eventuele schade, verkeersslachtoffers en de zaken waar het wringt tussen mens, lees maatschappij, en dier te voorkomen en te bestrijden. De jager zet zich pro-actief in. De inzet om schade te voorkomen vergt veel vrije tijd van de jagers. De jagers zijn vrijwilligers, uitstekend opgeleid, hebben veel kennis van fauna en natuur in het algemeen. Alleen jagers mogen in Nederland een jachtgeweer gebruiken. Dat is wettelijk zo geregeld.

Jagers leggen verantwoording af aan de WBE waar zij lid van zijn en in die zin ook aan de FBE van de provincie. Ze leggen dus verantwoording af aan de maatschappij.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.